33 Ucapan Ultah Bahasa Jawa

33 Ucapan bahasa ultah jawa |

bahasa jawa di indonesia sudah menjadi bahasa yang populer karena moyoritas suku terbanyak dari pulau jawa.

bahasa jawa ada terdiri dari 2 bahasa yaitu bahasa krama dan ngoko.

ucapan ulang tahun adalah suatu ungkapan doa atau harapan ,demikian semua bahasa mempunyai ucapan saat ulang tahun.

kumpulan selamat ulang tahun bahasa jawa

1. “Urip iku gur mampir ngombe, ojo digawe susah lan sepaneng, sugeng ambal warsa bro.”

2. “Selamet ulang tahun, muga-muga umurku dowo, rezekiku akeh lan berkah, hehe salah yo saya malah donga dewe.”

3.”Sugeng tanggap warsa kagem bapak/ibu guru, mugi panjenengan pinaringan wilujeng slamet lan lumebere rezeki sekalian tambah iman lan taqwa dateng gusti Allah SWT.”

4. “Aturaken tanggap warsa, mugi ditebihno ing sedanten sambekala, dilambari bungahing ati lan dedongo, mugi tansah pinaring keberkahan yuswo lan rezeki.

5.”Sugeng ambal warsa, mugi gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun.”

6.”Aturaken tanggap warsa, mugi ditebihno ing sedanten sambekala, dilambari bungahing ati lan dedongo, mugi tansah pinaring keberkahan yuswo lan rezeki.

7.”Nderek bungah cita ingkang ambal warsa dumateng, mugi-mugi tansah pinaringan kasasaran ingkang lahir lan batos.”

8.. “Rahajeng tanggap warsa, muga-muga umur kang nyuda iki nambah pengabdian lan pitados maring Allah SWT, Muga allah menehi rezeki lan panuwun marang kowe.”

9.”Selamet ulang tahun kancaku, muga-muga apa sing bakal dikarepne biso tergapai, dongaku kanggo awakmu mesti ono, mugo gusti allah gampangna apa sing dikarepan.”

10.”Sugeng ambal warsa ya bro/sist mugo gusti maringi sekabehane sek awakmu karepno, ini dongaku kanggo awakmu pokokke sek terbaik sekabehane.”

ucapan ultah bahasa jawa

11. “Rahajeng tanggap warsa ngasta priyantun yuswa adalem gandrung, mugi-mugi allah salajeng nyaosaken kasasaran ugi rezeki ingkang melimpah.

12. “Sugeng ambal warsa, mugi gusti tinansah paring binerkahan lan yuswo ingkang panjang ugi kajembaran rezekinipun.”

13. “Bade ngaturaken suka cita kagem njenengan ingkang tanggap warsa, mugi-mugi langkung sae kajenenganipun sae saupakara miyos ugi batos.”

14.”Mugi yuswo ingkang minggah meniko langkung mimbeti ketaqwaan ugi kapitadosan dateng gusti pangeran alam sedoyo.”

15. “Sugeng tanggap warsa mugi-mugi tinansah pinaringan barokah saking gusti Allah SWT.”

16. “Sugeng tanggap warsa kancaku mugi gusti paring lemebere rezeki lan dipuntebihaken saking malapetaka.”

17.”Rahajeng ambal warsa sederek adalem mugi-mugi kangge jenenganipun langkung sae sak derengipun ugi mboten kalimengan mugi diparingi rezeki ingkang melimpah ugi berkah.”

18.”Ngaturaken ambal warsa, mugi gusti paring yuswo ingkang panjang lan barokah, mugi gusti pangeran tinansah paring kasasaran lan ketentreman.”

19.”Selamet ulang tahun boloku, mugo-mugo rizkiku berkah, umurku berkah, oh iyo hehehe salah yo kuwi kanggo dongakne aku.”

20.”Sugeng tanggap warsa, mugi-mugi tansah pinaringan waras lan tansah skamet kalis ing sambikolo monggo dipu aturi dahar bancakan saking poro widodari kan widodaera khayangan.”

ucapan ultah bahasa jawa untuk yang lebih tua

21.Sugeng ambal warsa, mugi-mugi panjenengan pinaringan tambah rizki, kuat iman, lan yuswo ingkang dhawa

22.Ngaturaken sugeng ambal warsa, mugi-mugi tansah diparingi rezeki ingkang berkah.

23.Sugeng ambal warsa, mugi-mugi menapa ingkang panjenengan pengen pikantuk ridha Gusti.

24.Ngaturaken sugeng ambal warsa, mugi Allah tansah paring berkah, yuswo ingkang dhawa lan kajembaran rezeki.

25.Rahajeng tanggap warsa, mugi-mugi Allah paring rahmat kagem panjenengan lan mugi menapa ingkang panjenengan pengen, angsal ridho saking Allah.

26.. Sugeng ambal warsa, mugi-mugi tansah pikantuk berkahing Gusti Allah.

27.Ngaturaken sugeng ambal warsa, mugi-mugi Allah paring yuswa ingkang berkah, kasarasan, lan katentreman.

28.Sugeng ambal warsa ibuku sing tak sayang, mugi tansah pinaringan rezeki ingkang wiyar lan umur ingkang dhawa

ucapan ulang tahun bahasa jawa dan artinya

29.”Sugeng tanggap warsa.”

(Selamat ulang tahun)

30. “Ngapunten namung saget maringi niki, mugi-mugi sagget manfaat lan migunani teng sampean, ngaturake sugeng ambal warsa, mugi tambah dewasa dan sukses dunyo akherat.”

(Maaf hanya bisa memberi ini, semoga bermanfaat untuk kamu. Aku ucapkan selamat ulang tahun, semoga semakin dewasa dan sukses di dunia dan di akhirat)\

31. “Ngaturaken sugeng ambal warsa dateng bapak. Mugi-mugi gusti Allah tansyah maringi bapak yuso ingkang berkah ugi selamet ndonyo akhirat.”

(Mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah. Mudah-mudahan gusti Allah SWT selalu meberikan umutr yang berkah juga selamat dunia akhirat)

32. “Ulang tahun sampeyan kok tanggale podo terus sih saben tahun? Opo gak bosen? Heran banget aku, hehe yo weslah, met ulang tahun yo

(Ulang tahun kamu kok sama terus tanggalnya setiap tahun? Apa tidak bosan? Heran banget aku, hehe ya sudah, selamat ulang tahun ya)

33.. “Tuku blewah neng pasar buah, tuku paku neng pringkuku, sugeng ambar warso konco keletku.

(Beli blewah di pasar buah, beli paku di pringkuku, selamat ulang tahun teman lengketku)

baca juga https://tutorialaplikasi.com/100-ucapan-selamat-pagi-romantis/

33 Ucapan Ultah Bahasa Jawa | andrean | 4.5